Cemaatle namaz nasıl kılınır?

Cemaatle namazın geçerli olması için imama uyacak olan kişinin en azından kalbiyle imama uymaya niyet etmelidir. Niyetini dili ile söylemesi ise müstehaptır. Niyetten sonra ara vermeden namaza başlanması gerekir (Fetavay-ı Hindiyye, I, 67). İmama uyan kişi (muktedi) rüku, rükudan doğrulma, secdeye varma ve secdeden kalkma gibi fiillerinde imama iştirak eder; bu fiilleri imamdan önce yapmaz, kıraat (Fatiha ve zammı süre) dışındaki iftitah ve intikal tekbirleri, rüku ve secde tesbihleri, son oturuşlardaki salatü selamları, Sübhaneke ve Tahiyyat dualarını tek başına kıldığı namazlarda okuduğu gibi okur (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 316).
Kaynak: https://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/SoruAra.aspx

Örnek olarak öğle namazının farzının cemaatle nasıl kılınacağını görelim:

1)  “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya, uydum imama”. Cemaatle kılınan bütün namazlarda imama uyan kimse niyetin sonuna “uydum imama” cümlesini ilâve eder.

2) İmam tekbir alınca cemaat de peşinden "Allahü Ekber" diye tekbir alarak ellerini bağlar ve gizliceSübhaneke”yi okuyup susar. Cemaat bundan başka rek’atların hiç birinde ayakta bir şey okumaz. Sadece İmam fatihayı açıktan okuduğu zaman cemaat sonunda gizlice âmin der.

3) Rükûa varınca cemaat burada, üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” der. İmam,”Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkınca cemaat ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” der.
Secdelerde de üçer kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” söyler.

4) Oturuşlarda imamla birlikte cemaat da “Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbenağfirlî” dualarını okur ve yine imamla beraber selâm verir.

İmamın peşinde cemaatle namaz kılan kimse imamı takip edecek, ondan öne geçmeyecektir.
Bir rek’atın rükûunda imam rükûdan henüz doğrulmadan niyet edip tekbir alan ve rükûda imama uymuş olan kimse o rek’ata yetişmiş sayılır.

“Sübhâne rabbiye’l-azîm" Anlamı: Büyük Rabbim (her türlü kusurdan) münezzehtir.
“Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ" Anlamı: Ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehtir.
"semi’allâhü limen hamideh" Anlamı: her tür övgü kendisine ait olan Allah işitti.
"Rabbenâ leke’l-hamd" Anlamı: ey Rabbimiz! Her türlü övgü sana mahsustur.
www.iyiyol.com/namaz-dualari-ve-anlamlari/

Tek başına kılınış ve sünnet namazlar için özet tablo: http://www.iyiyol.com/namaz-ozet-tablo/
Cuma namazı için özet tablo: http://www.iyiyol.com/cuma-namazinin-kilinisi-tablo/

Lütfen en doğru din bilgisini size en yakın diyanet görevlilerine sorarak yada güvenilir dini kitaplar okuyarak öğreniniz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Yanlışımız varsa affola…

İmama uyan biri fatiha okuyabilir mi?

Hanefi mezhebine göre cemaatle namaz kılarken, imama uyan kimse Fatiha’yı ve ardından okunan ayet veya sureyi imam ile birlikte okumaz. İmama uyan cemaatten, namazda Kur’an okuma yükümlülüğü tamamen düşer (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 50). Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise okuma yükümlülüğü tamamen düşmez. İmama uyan kişi, imamın sessiz okuduğu namazlarda, namaz başından itibaren Fatiha ve sureyi okur. Sesli okunan namazlarda ise, imamın Fatiha’yı bitirip kısa ara vermesi esnasında sadece Fatiha’yı okur. (Hatib Şirbini, Muğni’l-Muhtac, I, 160-161). Hanefiler, “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyiniz ve susunuz ki merhamet olunasınız” (A’raf, 7/204) ayetini ve “Kim imamın arkasında namaz kılarsa, imamın kıraati onun da kıraatidir” (İbn Mace, İkametü’s-salat, 13), “İmam, kendisine uyulmak için öne geçirilmiştir” (Buhari, Salat, 18), “İmam okuyunca susun” (İbn Mace, İkametü’s-salat, 13) gibi hadisleri delil kabul etmektedirler. Şafiiler ise “Fatiha’yı okumayanın namazı yoktur” (Müslim, Salat, 34) hadisi ve benzerlerinin genel anlamına itibar etmektedirler.

https://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/SoruAra.aspx

Cuma Namazının Kılınışı Tablo

cuma namazı kılınışı

!! Namazların kılınışı farklı mezheplere göre değişkenlik gösterebilir. En doğru din bilgisini en yakın diyanet görevlilerinden, güvenilir dini kitaplardan öğreniniz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Hatamız varsa affola.