Cuma Namazının Kılınışı Tablo

cuma namazı kılınışı

Lütfen en doğru din bilgisini size en yakın diyanet görevlilerine sorarak yada güvenilir dini kitaplar okuyarak öğreniniz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Yanlışımız varsa affola…


13 Yorum »

 1. yurektenkaleme diyor ki:

  Merhabalar.
  Cuma namazının kılınışı ile ilgili hazırladığınız tabloyu beğendim, güzel olmuş. Kaleminize ve gönlünüze sağlıklar dilerim. Yıllardır, Cuma namazını hep böyle kıldık ama, son zamanlarda namaz konusunu araştıran güvenilir ilim adamları: “Cuma namazının, veciz bir hutbeden sonra imam iki rekatlık cuma namazını kıldırır; namazdan sonra işi olan işine gücüne döner, dileyen de camide bir kenara çekilerek dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Ama bu namaz zuhri ahir olamaz, çünkü bu meşru değildir.” şeklinde açıklamaları vardır.

  Selam ve dualarımla birlikte en Güzel’e emanet olun efendim, saygılarımla.

  • yolcu diyor ki:

   merhabalar, zuhri ahir gibi artı namazlar insanların sonradan koyduğu kurallar, ne kadar dini olduğu tartışılır…
   en iyisi diyanetin bu konuda fetvasını yayınlayalım, gayet güzel açıklanmış:   http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=28
   II. ZUHR-İ AHİR (Son Öğle) NAMAZI
   Son öğle namazı anlamına gelen Zuhr-i âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından, Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır.

   Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle Cuma namazının geçerli olmaması ihtimalinden hareketle zuhr-i ahir namazının kılınmasının gerektiğini ileri sürenler olduğu gibi, buna karşı çıkanlar da olmuştur.

   A. Zuhr-i Ahir Namazının Gerekliliğini İleri Sürenlerin Delilleri
   Zuhr-i ahir namazının gerekliliğini ileri sürenlerin hareket noktası, bir yerleşim biriminde birden fazla camide Cuma namazının sahih olmaması ihtimalidir. Bunlara göre, bir zorunluluk bulunmadıkça, bir yerleşim yerinde sadece bir yerde Cuma namazı kılınır. İhtiyaç yokken, birden fazla yerde kılınması halinde, namaza ilk başlayanların Cuma namazları sahih olur, diğerlerininki olmaz. Bu durumda diğerlerinin öğle namazını kılmaları gerekir. Cuma namazını hangisinin önce kılındığının tespit edilememesi durumunda ise, ihtiyaten hepsinin öğle namazını kılmaları bir çözüm olarak öngörülmüştür. Bu görüşlerini de, Cuma namazının toplanmak ve hutbe irat etmek için meşru kılındığı gerekçesine ve Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde tek bir yerde Cuma kılındığına dayandırmaktadırlar (Şirbînî, Muğnî'l-Muhtâc, I/544; Nevevî, el-Mecmû', IV/451-452; Sahnûn, el-Müdevvene, I/277-278; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/212; Hurâşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/74-75).

   B. Zuhr-i Ahirin Kılınmaması Gerektiğini İleri Sürenlerin Delilleri
   Zuhr-i ahir namazının kılınmasına karşı çıkanlar, şüpheyle yapılan ibadetin geçerli olmayacağı düşüncesinden hareketle, bu namazın kılınmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bunlara göre, şüpheyle ibadet makbul değildir. Bu itibarla, "belki Cuma namazı sahih olmamıştır" diye zuhr-i ahir kılmak doğru olmaz. Ayrıca zuhr-i ahir kılınması gerektiğini ileri sürmek, halkın gözünde, Cuma namazının farz olmayıp, öğle namazının farz olduğu ya da bir vakitte ikisinin de farz olduğu zannını uyandırır. İbn Nüceym, Alaü'd-din Haskefî, Cemaleddin el-Kasimî, Mehmet Zihni Efendi gibi bilginler bu görüştedirler (İbn Nüceym, el-Bahru'r-Râik, II/154-155; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, I/536; Cemalettin el-Kasımî, Islahu'l-Mesâcid, s.50; Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, 439-440).

   Bir kısım alimler ise, Hz. Peygamber, sahabe ve tabiîn döneminde böyle bir namaz bulunmadığından hareketle, zuhr-i ahir kılmayı bidat kabul etmişlerdir (Azim Abâdî, Avnü'l-Ma'bûd, III/397,406; Reşid Rıza, Fetâvâ, I/199-200,301-305; III/941; IV/1551, 1591; VI/2521).

   C. Delillerin Değerlendirilmesi

   Zuhr-i ahirle ilgili olarak tarafların ileri sürdükleri görüşlerin delilleri göz önünde bulundurulduğunda, bu namazı kılmanın gerekli olmadığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki, Hz. Peygamber zamanında Cuma namazının sadece bir yerde kılınmış olması, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınamayacağı anlamına gelmez. Zira o dönemde böyle bir ihtiyaç söz konusu değildi. Ayrıca yeni inen ayetleri Hz. Peygamber'in ağzından işitme iştiyakı içinde bulunan sahabenin, başka bir yerde Cuma namazı kılmalarını düşünmek mümkün değildir.

   Bir yerleşim biriminde bir yerde Cuma namazı kılınmaması sebebiyle Cumanın sahih olmayacağını söyleyen müçtehitlerin tamamı, ihtiyaç halinde birden fazla yerde cumanın kılınabileceğini kabul etmişlerdir. Nitekim, İmam Şafiî Bağdat'a gittiğinde birden fazla yerde Cuma namazı kılındığını gördüğü halde, buna karşı çıkmamıştır (Nevevî, Mecmû, IV/452; Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc, I/544). Günümüzde ise, çoğunlukla bir yerleşim biriminde tek camide Cuma namazı kılınması mümkün olmadığından birden fazla yerde Cuma namazı kılınması kaçınılmaz olmuştur.

   İbadetlerde aslolan, kabul edilmesidir. Hz. Peygamber Yüce Allâh'ın, "Ben kulumun benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim." buyurduğunu bildirmektedir (Müslim, Zikir, 1; Tirmizî, Zühd, 51). Başka bir hadislerinde de, "Ameller niyetlere göredir." buyurmuşlardır (Buharî, Bed'ü'l-vahy, 1). Bu itibarla Cuma namazının kabul olunacağına inanarak kılınması ve bunda şüpheye düşülmemesi gerekir.

   Diğer taraftan zuhr-i ahir namazının ihtiyat sebebiyle kılındığını ileri sürmek, sağlam bir temele dayanmamaktadır. Zira, ihtiyat iki delilden kuvvetli olanı tercih etmektir. Halbuki, Cuma namazının farz olduğunu ifade eden ayet ve hadislere karşı, birden fazla yerde kılınmasının caiz olmayacağı konusunda bir delil bulunmamaktadır. Bir yerde kılınması şartını ileri sürenlerin, ihtiyaç bulunduğunda kılınabileceğini belirtmeleri de bunu göstermektedir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de, "Allâh bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar" (Bakara 2/286); "Allâh dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi." (Hac 22/78) buyrulmaktadır.

   Diğer taraftan ihtiyat, bir faydaya dayalı olmalıdır. Oysa, zuhr-i ahirin kılınması gerektiğini söylemek, insanların Cuma'dan sonra kılınacak sünneti terk etmelerine sebep olmaktadır. Farzdan sonra sünnet namazdan başka bir namaz olmadığı anlatılır ve uygulama da buna göre olursa, bu sünneti yerine getirenlerin sayısı artacaktır. Asıl ihtiyat, Allâh ve Rasulü Müslüman'ları ne ile sorumlu kılmış ise onları yerine getirmek, buna bir şeyi ilave etmemektir.

   III. SONUÇ
   Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında;

   1. İki rekat olan Cuma namazının farziyetinin Kitap, sünnet ve icma ile sabit olduğuna, sıhhat şartlarından olan hutbenin Cuma namazının farzından önce okunması gerektiğine,

   2. Cuma namazının farzından önce ve sonra, Hz. Peygamber'in nafile olarak namaz kıldığı sabit olduğundan, Cuma'dan önce ve sonra nafile namaz kılmanın sünnet olduğuna, bu nafile namazların dördü farzdan önce, dördü de sonra olmak üzere toplam sekiz rekat kılınmasının uygun olacağına,

   3. Cuma namazının kadın, hasta, yolcu, hürriyeti kısıtlı ve cemaate katılamayacak derecede mazereti olanlara farz olmadığına, bununla birlikte kılmaları halinde namazlarının geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmediğine,

   4. İmamla birlikte en az dört kişinin bulunduğu mezra, köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde Cuma namazının kılınması gerektiğine,

   5. Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabileceğine, bu sebeple zuhr-i ahir namazının kılınmasına gerek olmadığına,

   6. Zuhr-i ahir namazını kılmak isteyenlere ise mani olunmasının uygun olmayacağına,

   Karar verildi.

   kaynakça: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/KurulDetay.aspx?ID=28


   saygılarımla…

 2. Mehmet diyor ki:

  Allah sizden razı olsun kardeşlerim

 3. ömer faruk yücel diyor ki:

  Allah razı olsun karıştırıyordum artık düzelteceğim

 4. simge diyor ki:

  teşekkür ederim

 5. hemhay diyor ki:

  önce selamın aleyküm af edersiniz bende cuma günleri allah nasip ederse cumaya gidiyorum cemaatle birlikte hocada 16 rekat namaz kılıyor
  bunun açıklamasını neden yapmıyorlar teşekkür ederim
  soruma yardımcı olursanız sevinirim

 6. Çağlar diyor ki:

  Teşekkür ederim, Allah razı olsun.

 7. yağmur diyor ki:

  çok teşekkür ederim :)

 8. Ümit diyor ki:

  Allah sizden razı olsun cok güzel,kolay anlatım olmuş ezberde kalıcı ben namaza yeni başladım Rekatları karışmıyor idim tesadufen bu siteyi buldum şablonları indirdim telefonuma unutunca hemen bakıyorum oradan

 9. NURAN ARABACI diyor ki:

  Allah razı olsun.
  Çok işe yaradı.
  Namaza başlayan babam için açıklayıcı oldu.

 10. Mustafa Ç. diyor ki:

  Rabbimin selameti ve bereketi üzerinize olsun. Hizmetlerinizden Allah razı olsun. Konu araştırmaların da bir bir kaç siteye denk geldim ki hiç tasvip etmediğim içeriklere sahiplerdi. Terkettim. Sitenizden gönül rahatlığıyla istifade edebildim. Çizginizdeki sıdkı takdir ettim. Emeğinize sağlık.

 11. MUHAMMED G. diyor ki:

  Allahın selameti ve bereketi üzerinize olsun çok işime yaradı ellerinize ve emeğinize sağlık.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bulunduğumuz yılı yazınız.